Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole”


Abstrakt

Jednym z wskaźników kondycji państwa demokratycznego jest jego stosunek do mniejszości narodowych. Istotny jest wymiar formalny tych relacji, a także funkcjonowanie sfery publicznej. Kluczowa będzie zatem zdolność do efektywnego negocjowania i deliberacji nad kwestiami ważnymi społecznie i budzącymi duże emocje. Naturalną przestrzeń dla takiej debaty stwarzają media. Będąc również uczestnikiem debaty, media pozycjonują strony i wpływają na postawy społeczne wobec dyskutowanych kwestii. Celem badań, których wyniki są prezentowane w niniejszym artykule była analiza medialnego pozycjonowania mniejszości niemieckiej (MN) w ramach sporu o przesunięcie granic Opola. Na Opolszczyźnie zamieszkuje większość polskich Niemców – najliczniejszej mniejszości narodowej w Polsce. Powiększenie miasta Opola o część terenów należących do sąsiednich gmin, w których znaczącą część społeczności stanowiła MN, wzbudziło silne protesty mieszkańców tych gmin i obawy samej MN, że zmiany te niekorzystnie wpłyną na jej pozycję. W badaniach uwzględniono artykuły prasowe, które ukazały się w regionalnych dziennikach wydawanych na Opolszczyźnie. Stosowano narzędzia analizy ilościowej i jakościowej, wykorzystując m.in. metodę ram interpretacyjnych (framing).


Słowa kluczowe

mniejszość niemiecka; mniejszości narodowe; agenda-setting; media; konflikt; Polska; Opole

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-26


Choroś, B., & Skrabacz, E. (2017). Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole”. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(3), 161-183. https://doi.org/10.25167/ppbs382

Błażej Choroś  bchoros@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9215-8320
Ewa Skrabacz 
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1004-1802


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0