O śląsko-małopolskich sporach granicznych w okresie międzywojennym


Abstrakt

Celem artykułu jest próba przedstawienia relacji Górnego Śląska z Małopolską i Krakowem w okresie międzywojennym. Relacje te rozwijały się na kilku płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, kulturowej. Artykuł niniejszy dotyczy ich pewnego wycinka, a mianowicie śląsko-małopolskiego sporu granicznego jaki wywiązał się między środowiskami politycznymi obu regionów o przywództwo i dominację na obszarze Polski południowej. Podstawową bazę źródłową artykułu stanowi prasa, przeważnie krakowska, warszawska, śląska, nigdy dotąd w takim stopniu nie wykorzystana. Kwestia zasadnicza niniejszego studium sprowadza się do pytania, jakie były źródła i przyczyny opisywanego sporu , jakie czynniki decydowały o kierunkach jego rozwoju, czy sam spór był uzasadniony i jakie wywołał skutki. Artykuł zdecydowanie obala funkcjonującą w historiografii polskiej i niemieckiej tezę o słabym zainteresowaniu przez II Rzeczpospolitą sprawami Śląska.


Słowa kluczowe

autonomia śląska; spór graniczny; Kraków jako kulturalne centrum południowej Polski; Katowice jako centrum gospodarcze II Rzeczpospolitej

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-25


Kwiatek, J., & Kwiatek, A. (2017). O śląsko-małopolskich sporach granicznych w okresie międzywojennym. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(2), 73-104. https://doi.org/10.25167/ppbs386

Jolanta Kwiatek 
Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4812-1330
Aleksander Kwiatek  aleksanderkwiatek@wp.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3489-1249


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0