Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w ochronie pogranicza


Abstrakt

Problematyka zwalczania przestępstw korupcyjnych jest niezwykle zawiła i wciąż pozostaje aktualnym zagadnieniem nawet w państwach rozwiniętych. Sama korupcja na terenach przygranicznych jest ważnym zagadnieniem prawno-kryminalistycznym. Współczesne problemy migracyjne w Europie stanowią coraz większe wyzwanie dla organów ścigania, a determinacja ruchów migracyjnych może być szczególnie korupcjogenna. Problem jest niezmiernie istotny z uwagi na fakt, że Polska stanowi wschodnią granicą Schengen i Unii Europejskiej, dlatego właściwe działania służb policyjnych i specjalnych, nastawione na wykorzystanie możliwości analitycznych, mogą stanowić skuteczne narzędzie w zapewnieniu integralności granic. Mechanizmy uwzględnione w aktach normatywnych nie zawsze są wystarczająco skuteczne, jednakże z pomocą przychodzą nowe narzędzia kryminalistyczne.


Słowa kluczowe

korupcja; pogranicze; prawo; kryminalistyka; analiza informacji; prewencja kryminalna

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-04


Wielki, R. (2016). Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w ochronie pogranicza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 231-243. https://doi.org/10.25167/ppbs410

Rafał Wielki  rwielki@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0703-5367


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0