Metody kształtowania postaw patriotycznych u młodzieży rodzimego pochodzenia na Śląsku Opolskim w latach 1950-1970


Abstrakt

Mieszkające w województwie opolskim dzieci i młodzież rodzimego pochodzenia były poddawane szczególnym zabiegom władz, które miały na celu ugruntowanie w nich postaw propolskich a wyrugowanie sympatii proniemieckich. W latach 1950–1970 zabiegano o eliminację wśród najmłodszych mieszkańców regionu języka niemieckiego w mowie i piśmie, niwelowano ślady tradycji i kultury niemieckiej w regionie, piętnowano postawy rewizjonistyczne. W zamian za to starano się, by młodzież rodzimego pochodzenia poznała polski język, kulturę, historię oraz kształtowano u niej postawy patriotyczne oraz akceptację dla nowego ustroju i państwowości regionu. Zadania te realizowano przede wszystkim podczas edukacji szkolnej, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także poprzez działalność organizacji młodzieżowych, przy współpracy z organizacjami społecznymi i lokalnym aparatem partyjnym.


Słowa kluczowe

Śląsk Opolski; polityka edukacyjna w PRL; polonizacja autochtonów na Śląsku Opolskim; edukacja; świadomość narodowa

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-12


Dawid, A. (2015). Metody kształtowania postaw patriotycznych u młodzieży rodzimego pochodzenia na Śląsku Opolskim w latach 1950-1970. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), 69-82. https://doi.org/10.25167/ppbs509

Adriana Dawid  adawid@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Historii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5098-5974


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0