The importance and necessity of marketing communication management in local government in the Slovak Republic


Abstrakt

Głównym celem badań prezentowanych w tym artykule była analiza zakresu i najważniejszych form zarządzania działaniami marketingowymi w samorządzie lokalnym Republiki Słowackiej. Badania wykazały, że zarządzanie działaniami marketingowymi jest wciąż raczej rzadkością w samorządzie lokalnym Republiki Słowackiej. Marketing jest koordynowany raczej w samorządzie miejskim, niż wiejskim, jednak wciąż są miasta, które nie przywiązują jakiejkolwiek wagi do działań marketingowych. Działania marketingowe w urzędach samorządowych są najczęściej realizowane przez jednego pracownika, a tylko nieliczne miasta i wsie mogą sobie pozwolić na zaangażowanie większej liczby personelu w tym zakresie. Głównym powodem, dla którego miasta i wsie nie realizują działań marketingowych jest brak środków finansowych lub konieczność radzenia sobie z poważniejszymi problemami. W konkluzjach autor podkreśla potrzebę dyskusji na temat celów i zadań marketingu lokalnego.


Słowa kluczowe

Słowacja; samorząd terytorialny; marketing; komunikacja; miasto; wieś


Opublikowane : 2019-04-24


Lincényi, M. (2019). The importance and necessity of marketing communication management in local government in the Slovak Republic. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(1), 25-35. https://doi.org/10.25167/ppbs881

Marcel Lincényi  marcel.lincenyi@tnuni.sk
Alexander Dubcek University of Trencin  Słowacja


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0