Roždestvo i Kreŝenie kak simvoly poètičeskogo tvorčestva: evangelʹskie motivy v poèzii russkogo metarealizma


Abstrakt

Christmas and Baptism as symbols of poetic creativity: Evangelical motifs in the poetry of Russian metarealism and the 21st centuries. The author considers the “Epiphany” and “Christmas” images in the lyrics of Yevgeny Daenin, Ivan Zhdanov, Alexei Parshikov, Sergey Solovyov, correlating them both with the text of the Holy Scripture and with the poetic tradition of “Christmas verses” of the 19th century and two boundary periods (the 19th-20th and the 20th-21st centuries), in which the search for the “painful and unsteady” image of God is manifested with a particular force. Traditionally, in poetry there is an intimization of Christmas and Epiphany: so, these events are not perceived as being external, but as internal, occurring in a person’s soul. This is true of all Russian contemporary poetry. And metarealism is no exception. The article sequentially explores (using the hermeneutic method, semantic, intertextual and content analysis) verbal images and motifs associated with Baptism, Epiphany and Christmas. In the interpretation of the evangelical stories, metarealists proceed from the ideas of the divine Word-Logos, embodied in words. Baptism and Epiphany are associated with the Word’s Appearance to the People, their baptism in the Speech as a River, which at the same time becomes synonymous with Christmas and Nativity, the birth of the “mortal” word and the beginning of its Way of the Cross. Poetry is perceived by metarealists as climbing Golgotha, “the crucifix of the throat”. The poet has three hypostases in their texts: the “wise Thief” who ascends to “paradise” by God’s will, but is capable of performing the sacrament of baptism with the “verb fire”; “Carpenter”, “Joseph”, stepfather of the “God-born baby”-text; builder, governor of Heavenly Jerusalem and leader of the “Heavenly Host” of words. Analyzing the concept of Speech as a “Homing,” the author comes to the conclusion that metarealists are not so much engaged in “God-seeking” as they are developing M. Heidegger’s theory of language as a “house of being” and of existing and being.


Słowa kluczowe

Russian metarealism; Evengelical motif; Christmas; Epiphany; intertextuality; poetic imagery

Logos, 1973. – Bol’shaya sovetskaya entsiklopediya, red. A. M. Prokhorov, t. 13, URL: http://slovari.yandex.ru/БСЭ/Логос/.

Lopukhin A., 1904–1913, Tolkovaya Bibliya. Vetkhiy i Novyy Zavet, URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblia/.

Okunev D., 2019, „Doloy russkiy imperializm!”: kak Gruziya trebovala vykhoda iż SSSR. Istoricheskiy onlayn stolknoveniy v Tbilisi 9 aprelya 1989 g., „Gazeta.ru” 09.04.2019, URL: https://www.gazeta.ru/science/2019/04/08_a_12291247.shtml

Podgorskaya A. V., 2005, Iosif Brodskiy i russkaya rozhdestvenskaya poeziya: diss. kand. filol. nauk, Magnitogorsk.

Podgorskaya A. V., 2008, Stilevyye tendentsii vrusskoy rozhdestvenskoy poezii rubezha XIX –XX vv, „Problemy istorii, filologii, kul’tury”, 19, s. 262–271.

Podgorskaya A. V., 2015, Reprezentatsiya obrazarozhdestva v sovremennoy russkoy poezii, „Filologicheskiye nauki. Voprosyteorii i praktiki, Gramota”, № 11(53): v 3-kh ch., ch. II, s. 142–145.

Rozhdestvo Khristovo v sovremennoy russkoy poezii, 2001. – Mezhdu veroy i neveriyem, Radio „Svoboda” 24.12.2001, URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/runo-oroshennoe/

Severskaya O. I., 2007, Yazyk poeticheskoy shkoly. Idiolekt, idiostil’, sotsiolekt, Moskva.

Severskaya O. I., 2013, Lingvisticheskaya filosofiya metarealizma (poeziya i poeticheskaya metateoriya). – Imidzh – dialog – eksperiment: Polya sovremennoy russkoy poezji, red. Kh. Shtal’, M. Rutts, München–Berlin–Washington D.C., s. 91–117.

Zolyan S. T., 1988, Poeticheskaya semantika isemantiko-kompozitsionnaya organizatsiya poeticheskogo teksta: avtoref. diss. doktora filol. nauk, Yerevan.


Opublikowane : 2020-12-19


Severskaâ, O. (2020). Roždestvo i Kreŝenie kak simvoly poètičeskogo tvorčestva: evangelʹskie motivy v poèzii russkogo metarealizma. Stylistyka, 29, 329-343. https://doi.org/10.25167/stylistyka29.2020.19

Olʹga Severskaâ 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0002-6277-9756


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie).

2. W czasopiśmie naukowym „Stylistyka” publikowane mogą być jedynie utwory wcześniej nie rozpowszechnione.

3. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Stylistyka” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Wydawnictwa UO.

4. Zgoda na publikację utworu w czasopiśmie naukowym „Stylistyka” jest równoznaczna z udzieleniem przez Autora Uniwersytetowi Opolskiemu licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci informatycznych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określonych w pkt 2 – udostępnienie utworu lub jego streszczenia w Internecie przez umożliwienie odbiorcom dostępu do utworu on-line lub umożliwienie ściągnięcia utworu do własnego urządzenia pozwalającego na zapoznawanie się z utworem, zamieszczenie utworu w bazach elektronicznych zajmujących się rozpowszechnianiem utworów naukowych, w tym w szczególności w bazie  CEEOL (Central and Eastern Online Libray) oraz streszczenia w języku angielskim w bazie CEJSH (The Central Europaen Journal of Social Scienes and Humanites).

d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu – korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w pkt 1–3.

5. Z tytułu udzielenia licencji do utworu Autorowi nie należy się wynagrodzenie.

6. Autor wyraża zgodę na udzielenie przez Uniwersytet dalszego zezwolenia na korzystanie z utworu (sublicencja) na polach eksploatacji wymienionych w par. 2 ust. 4.

7. Autor wyraża zgodę na upublicznienie, w związku z rozpowszechnieniem utworu, swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mail.