Terminy „sansara” i „nirvana” kak âzykovye sredstva opisaniâ kartiny mira v filosofskoj tradicii mahaâny


Abstrakt

The article deals with the fundamental concepts of Buddhism – samsara and nirvana, explains their etymology, and application in the philosophy of Mahayana Buddhism. At the end of the article, the author draws conclusions about the need to differentiate the general and particular applications of these concepts in comparative studies on religion, as well as about the variability and heterogeneity of approaches to the consideration of the Buddhist worldview within the Buddhist traditions.


Słowa kluczowe

Buddhism; Mahayana; samsara; nirvana; world view

Androsov V., 2011, Indo-tibetskiy buddizm. Entsiklopedicheskiy slovar’: monografiya, Moskva.

Androsov V., 2018, Osnovopolozhnik Makhayany Nagardzhuna i yego trudy, Moskva.

Vasubandkhu. Entsiklopediya abkhidkharmy (Abkhidkharmakosha), 2001, Moskva.

Yermakova T., Ostrovskaya Ye., 2004, Klassicheskiĭ buddizm, Sankt-Peterburg.

Lenkov P., 2011, K fenomenologii Nirvany. – Chetvertyye vostokovednyye chteniya pamyati O. O. Rozenberga. Doklady, stat’i, publikatsii dokumentov, red. T. Yermakova, Sankt-Peterburg, c. 168–174.

Lysenko V., 2011, Nirvana. – Filosofiya buddizma: entsiklopediya, red. M. T. Stepanyants, Moskva.

Ngavang T., 2001, Koleso Bytiya, Sankt-Peterburg.

Pakhomov S., 2008, Nirvana. – Entsiklopediya religii, red. A. Zabiyako, A. Krasnikov, Ye. Elbakyan, Moskva.

Torchinov Ye., 2002, Buddizm: Karmannyy slovar’, Sankt-Peterburg.

Tsonkapa D., 2010, Bol’shoye rukovodstvo k•etapam Puti Probuzhdeniya. Lam rim chen mo, t. 1–2, Sankt-Peterburg.

Ulanov M., 2014, Osnovnyye kategorii buddiyskoy kul’tury v kontekste komparativistiki, „Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul’tura”, s. 286–293.

Boyer A., 1901, Etude sur l’origine de la doctrine du samsara, “Journal Asiatique” Vol. 9, Issue 18, pp. 451–453, 459–468.

Brück M., 1986, Imitation or Identification?, “Indian Theological Studies”, Vol. 23, Issue 2, pp. 95–105.

Choong, M., 1999, The Notion of Emptiness in Early Buddhism, New Delhi.

Collins S., 2010, Nirvana: Concept, Imagery, Narrative, New York.

Dalai Lama, Chodron T., 2019, Samsara, Nirvana, and Buddha Nature, Somerville.

David Lorenzen, 2004, The Hindu World, London.

Deussen P., 2010, The philosophy of the Upanishads, New York.

Doniger W., 1980, Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Oakland.

Emmanuel S., 2015, A Companion to Buddhist Philosophy, Malden.

Flood G., Frazier J., 2011, The Continuum Companion to Hindu Studies, London.

Gethin, R., 1998, Foundations of Buddhism, New York.

Harvey P., 2013, An Introduction to Buddhism: Teachings, History, and Practices, 2nd ed., New York.

Hastings J., Selbie J. A., Gray L. H., 1922, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh.

Jacobs B., 2017, The Original Buddhist Psychology: What the Abhidharma Tells Us About How We Think, Feel, and Experience Life, Berkley.

Johnes D., 2009, New Light on the Twelve Nidanas, “Contemporary Buddhism” 10 (2), pp. 241–259.

Klostermaier K., 1985, Mokṣa and Critical Theory, “Philosophy East and West”, Vol. 35, No. 1, pp. 61–71.

Klostermaier K., 2010, A Survey of Hinduism: Third Edition, New York.

Krishan Y., 1988, Is Karma Evolutionary? “Journal of Indian Council of Philosophical Research”, Vol. 6, pp. 24–26.

Laumakis S. J., 2008, An Introduction to Buddhist Philosophy, New York.

Lok T., 1998, The Seeker’s Glossary of Buddhism, New York.

Norman E., 1988, Liberation for Life: A Hindu Liberation Philosophy, “Missiology”,

Vol. 16, № 2, pp. 149–160.

Nyanatiloka, 1980, Buddhist dictionary: manual of Buddhist terms and doctrines, 4th rev. ed., Kandy.

Oberhammer G., 1994, La Délivrance dès cette vie: Jivanmukti, Paris.

Padmasiri S., 2014, An Introduction to Buddhist Psychology and Counselling: Pathways of Mindfulness-Based Therapies, London.

Rahula W., 2015, Asanga. Abhidharmasamuccaya: The Compendium of the Higher Teaching (Philosophy), Fremont.

Raju P., 2006, Idealistic Thought of India, Hong Kong.

Robert E., Buswell Jr., Donald S., Lopez Jr., 2013, The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton.

Sponberg A., 1979, Dynamic liberation in Yogacara Buddhism, “The Journal of the International Association of Buddhist Studies”, pp. 44–64.

Vallée-Poussin L, 1917, The way to Nirvana: six lectures on ancient Buddhism as a discipline of salvation, New York.

Williams M.,1923, A Sanskrit-English Dictionary, London.

Rahula W., 2015, Asanga. Abhidharmasamuccaya: The Compendium of the Higher Teaching (Philosophy), Fremont.

Raju P., 2006, Idealistic Thought of India, Hong Kong.

Lopez D., Nirvana. – Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/nirvana-religion

Williams P., 2008, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations, Taylor & Francis e-Library


Opublikowane : 2020-12-20


Belâkov, A. (2020). Terminy „sansara” i „nirvana” kak âzykovye sredstva opisaniâ kartiny mira v filosofskoj tradicii mahaâny. Stylistyka, 29, 399-410. https://doi.org/10.25167/Stylistyka29.2020.23

Aleksej О. Belâkov 
Changchun University, Jilin, China  Chiny
https://orcid.org/0000-0002-7120-8357


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

1. Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego mających samodzielne znaczenie).

2. W czasopiśmie naukowym „Stylistyka” publikowane mogą być jedynie utwory wcześniej nie rozpowszechnione.

3. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Stylistyka” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Wydawnictwa UO.

4. Zgoda na publikację utworu w czasopiśmie naukowym „Stylistyka” jest równoznaczna z udzieleniem przez Autora Uniwersytetowi Opolskiemu licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy utworu w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci informatycznych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określonych w pkt 2 – udostępnienie utworu lub jego streszczenia w Internecie przez umożliwienie odbiorcom dostępu do utworu on-line lub umożliwienie ściągnięcia utworu do własnego urządzenia pozwalającego na zapoznawanie się z utworem, zamieszczenie utworu w bazach elektronicznych zajmujących się rozpowszechnianiem utworów naukowych, w tym w szczególności w bazie  CEEOL (Central and Eastern Online Libray) oraz streszczenia w języku angielskim w bazie CEJSH (The Central Europaen Journal of Social Scienes and Humanites).

d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu – korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w pkt 1–3.

5. Z tytułu udzielenia licencji do utworu Autorowi nie należy się wynagrodzenie.

6. Autor wyraża zgodę na udzielenie przez Uniwersytet dalszego zezwolenia na korzystanie z utworu (sublicencja) na polach eksploatacji wymienionych w par. 2 ust. 4.

7. Autor wyraża zgodę na upublicznienie, w związku z rozpowszechnieniem utworu, swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mail.