Tytułowe „forum rodziny" wskazuje na podwójną misję czasopisma: centralny punkt, miejsce na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych oraz skład sądu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.

ISSN: 2391-9388 (Online) ISSN: 2084-1698 (Print) DOI: 10.25167/ff


 
 

Zgłoś tekst do najbliższego numeru

2019-04-01

Social processes affecting the family / Procesy społeczne oddziałujące na rodziny (zgłoś tekst)  • CEEOL
  • CEJSH
  • INDEX COPERNICUS
  • ERIH PLUS
  • POL-Index

MNISW
8

Index Copernicus
89.86