RECENZENCI

2018:
dr Yzatbek Berenaliev (Kyrgyz National University, Kirgistan)
dr Hynek Böhm (Uniwersytet Techniczny w Libercu, Rep. Czeska)
dr Maciej Cesarz (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Henryk Chałupczak (UMCS)
dr Barbora Chovancova (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Rep. Czeska)
dr Spasimir Domaradzki (Uczelnia Łazarskiego)
dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Stefan Marek Grochalski (Uniwersytet Opolski)
dr Christopher Hopkinson (Uniwersytet Ostrawski, Rep. Czeska)
dr hab. Wojciech Janicki (UMCS)
dr hab. Jarosław Jańczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Adam Kosidło (Akademia Marynarki Wojennej)
dr Anna Kosińska (KUL)
dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik (Politechnika Śląska)
dr hab. Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski)
prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)
dr hab. Julita Makaro (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Elżbieta Morawska (UKSW)
dr Doron Narkiss (Kaye Academic College, Izrael)
dr hab. Joanna Nijakowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Lech Nijakowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Agnieszka Parol (KUL)
dr hab. Sylwia Przytuła (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Bernard Reitel (Uniwersytet Artois, Francja)
dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański)
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Małgorzata Szupejko (Uniwersytet Warszawski)
dr Igor Vrečko (Uniwersytet w Mariborze, Słowenia)
dr hab. Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Mieczysława Zdanowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Marek Zieliński (Uniwersytet Śląski)
prof. Klaus Ziemer (UKSW)
dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
2017:
prof. Józef Baniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Małgorzata Dymnicka (Politechnika Gdańska)
dr hab. Małgorzata Fabiszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski)
dr Karolina Golemo (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Marian Golka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski)
prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. Michał Lis (Instytut Śląski w Opolu)
dr Malwina Popiołek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Krystyna Romaniszyn (Uniwersytet Jagielloński)
dr Oliwia Tarasewicz-Gryt (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa)
dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska)
dr hab. Dariusz Wojakowski (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Marek Zieliński (Uniwersytet Śląski)
 
2016:
dr hab. Anna Adamik (Politechnika Łódzka)
r hab. Radosław Bania (Uniwersytet Łódzki)
dr Anna Bartnik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Brunon Bartz (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
dr hab. Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Małgorzata Bieńkowska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Marta Buczek (Uniwersytet Śląski)
prof. Przemysław Deszczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Beata Halicka (Collegium Polonicum)
dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
dr Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
dr hab. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Marek Mazur (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Andrzej Michalak (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
prof. Władysław Misiak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Tomasz Neubauer (Muzeum Marynarki Wojennej)
dr Michał Nowakowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Filip Pierzchalski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
dr Eryk Pieszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr Paulina Polak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Anna Potyrała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Magdalena Ratajczak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski)
dr Małgorzata Sikora-Gaca (Politechnika Koszalińska)
dr Petr Slováček (Uniwersytet Śląski w Opawie)
dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Maria Szmeja (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Marcin Szydzisz (Uniwersytet Wrocławski)
dr Cezary Trosiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Przemysław Turek (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Piotr Wiatrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Ewa Więcek-Janka (Politechnika Poznańska)
dr hab. Anna Wierzbica (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Radosław Wolniak (Politechnika Śląska)
prof. Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański)
 
2015:
prof. Marek Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Marta Buczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Katarzyna Dojwa (Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Forst (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Tomasz Gajowniczek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
dr Małgorzata Kuś (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. Michał Lis (Instytut Śląski w Opolu)
dr Alicja Lisowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr Joanna Lustig (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Iwona Macek (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Marek Mazur (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Jerzy Mizgalski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr hab. Marian Mitręga (Uniwersytet  Śląski w Katowicach)
dr Eryk Pieszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Mikołaj Stanek (Universidade de Coimbra)
dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak (Uniwersytet Szczeciński)
dr Agata Zygmunt (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański)
 
2014:
prof. Roman Bäcker (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Barbara Curyło (Uniwersytet Opolski)
dr Anna Czyż (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Łukasz Donaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski)
dr Sebastian Kubas (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Przemysław Mikiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr Barbara Patlewicz (Uniwersytet Szczeciński)
dr Robert Radek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Grzegorz Skrukwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Krzysztof Załucki (Uniwersytet Opolski)
prof. Radosław Zenderowski (UKSW w Warszawie)
prof. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), 
 
2013:
dr Błażej Choroś (Uniwersytet Opolski)
prof. Barbara Gola (Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki)
dr Łukasz Młyńczyk (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Barbara Patlewicz (Uniwersytet Szczeciński)
dr Robert Radek (Uniwersytet Śląski)
dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)