Tom 5 (1996): Stylistyka stosowana


Articles

EWA MALINOWSKA
323-331
Discussions

MILOSAV Ż ČARKIĆ
332-336
MARZENA MAKUCHOWSKA
337-368
Essay Reviews

MILOSAV Ž. ČARKIĆ, VIDAN V. NIKOLIĆ
369-379
Chronicle

STANISŁAW GAJDA
388
Book Reviews